Learn Chinese for Free - Lesson 359

356   357   358   359   360

Today's Chinese characters:

阿啊爱安奥八巴把吧白百般班板办半帮包保报北备被背本比笔秘必边便变表别兵病波博布步不部才参草层查察差产长常场厂车沉陈城成程吃冲出除处穿传船词次从错达答打大带代单但当导倒道到德得的底等低地第弟点电定东动都度短队对顿多俄恩而儿尔耳二法发反饭范方房放非飞费分份封风夫福服复父该改概感干刚高告格哥各个给根跟更公工共够古观关官光广贵国果过哈还孩海害汉好号喝和河合黑很红后候湖胡护花划华画化话坏欢换回会婚活火或货机奇基极及急级吉几己纪技计济记际家加架价间检健建件见讲交教脚觉较叫接节结解姐借今金近进精经京警静究酒久九救旧就局举剧句军卡开看康考科可刻客克肯空口苦块快况拉来兰劳老勒了雷冷丽离里理李力利历连脸两亮量料烈林零○令流刘留六楼露鲁路录伦论罗洛落律妈马吗买卖满慢忙毛么没美每门们米面民名明命母木目拿哪纳那南难男呢内能尼你年念娘您农诺女欧怕派旁跑朋皮片票品平破普七期其起气千钱前强切且亲轻清青情请求球区取去全却然让热人认日容如入三色杀莎山商上少谁深身什升生声胜失师诗时食识实十始使是市士事视室试收首手守受书数术树水睡顺说思司斯死四送苏素诉算虽随岁孙索所他它她台太谈探唐堂特提题体天条跳铁听停通同统头图土团托外完晚万王往望威维为未卫位温文问我屋无五务物希西息习喜系下先险现相响想像向象小笑校些写谢心新信星行兴姓修须需许学牙亚呀研言演眼阳洋样要也夜业伊衣一医以已易艺议意亿义音因银印应英营影用油有友又鱼于雨语域育园员原元远院愿约乐越月运杂在再早怎展站张着找照者这真整正政支之知直职指只置治志智中钟种众重周洲主住转装准子自字总走最左做坐作

This is step 9 of 10 of our final review process.

Characters' Essentials

Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
ā
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
a
Meaning Help
Used at the end of a sentence to convey a feeling of admiration, an undertone of warning, or doubt
Character Help
Pronunciation Help
ài
Meaning Help
To love
Character Help
Pronunciation Help
ān
Meaning Help
Peace, peaceful
Character Help
Pronunciation Help
ào
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help

ATTENZIONE: quando precede un quarto tono, come alternativa non obbligatoria, si può pronunciare nel secondo tono.
Meaning Help
Eight
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
First character of the Chinese word for "Brasil"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Used as structural particle, it causes inversion with the object placed before the verb
Character Help
Pronunciation Help
ba
Meaning Help
Used at the end of a sentence to indicate suggestion, request or command
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Hundred
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Second character of the Chinese word for "Spain"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Do, manage, handle
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Half
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Package, bag
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Newspaper; periodical, journal
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
North
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Structural particle used in a passive structure to introduce either the doer of the action or the action alone
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Stem or root of plants; foundation
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Third character of the Chinese word for "Colombia"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
First character of the Chinese word for "Peru"—Careful, the other pronunciation is more important
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Must, have to
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Side
Pronunciation Help
Meaning Help
Structural particle used as a suffix of a noun of locality
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Other, another, some other
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Soldier
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Wave; first name of the Chinese n.1 most common full name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Abundant; have a wide knowledge of
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Cloth, textile (in this lesson it's also the first character of the name 布福)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help

ATTENZIONE: Si pronuncia nel secondo tono quando precede un quarto tono.
Meaning Help
Used to form a negative
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Part, section
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Not unless, then and only then, for no other reason (preceded by an expression of reason or condition)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Floor
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Examine, observe
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Wanting, short of
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Long
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Often, usually
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Vehicle
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Keep down, lower
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A surname (the n.5 most common Chinese surname)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
City wall
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A surname
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Eat
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Go out, come out, leave
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Wear, put on, be dressed in, have...on
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Word, term
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
From
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Strike, hit, knock
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Big
Pronunciation Help
Meaning Help
First character of the Chinese word for "doctor, physician"
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Tape
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
But, yet
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Guide
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Fall, topple
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Way; method
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Used after a verb as a complement to indicate success
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Virtue
Character Help
Pronunciation Help
de
Meaning Help
[particle] Used between a verb and its complement to indicate possibility
Character Help
Pronunciation Help
de
Meaning Help
Used between a modifier and a noun
Character Help
Pronunciation Help
de
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Wait
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Place, locality
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Younger brother
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Hour
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Electricity
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
East
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Move, get moving
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
All
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Second character of the Chinese word for "India"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Short, brief
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Correct, right
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Many
Character Help
Pronunciation Help
é
Meaning Help
First character of the Chinese word for "Russia"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
ēn
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
ér
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
ér
Meaning Help
-Child, son
-Nonsyllabic final "r" added to a word in spoken Chinese, also called retroflex final or r-ization
Character Help
Pronunciation Help
ěr
Meaning Help
Used to transliterate foreign language names, such as Dell, Wal-Mart, Moldavia, and a lot of famous persons' names. So, what you only need is to remember its pronunciation.
Character Help
Pronunciation Help
ěr
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
èr
Meaning Help
Two
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Law; method
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Hair
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Meal
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Model, example
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Place, region, locality
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
House; room
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Short for Africa
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Fly
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Minute
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Portion, share
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Measure word for sealed objects or something enveloped, especially letters
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Second character of the Chinese word for "doctor, physician"
-Man
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Happiness (in this lesson it's used in the name 布福)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Clothes, dress
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Father
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Must, should, ought to
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Do, work, attend to
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Hard, strong; first name of the Chinese n.2 most common full name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Tall, high; of a high level or degree
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Elder brother
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Measure word used before nouns which do not have special measure words of their own (some nouns can be preceded by either it or other special measure words)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Give, for, to
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
With
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
International
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Work
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Suffice; sufficient, enough
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Ancient, paleo-, archeo-
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Concern, involve; close
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Government official, officer
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
With nothing left
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Expensive, costly; precious; honourable
-Your (term of respect used in polite expressions)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Country, nation
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Fruit
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Cross, pass
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Aha (indicating complacency or satisfaction)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Also, still
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Child
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Sea, big lake; first name of the Chinese n.3 most common full name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Chinese (language)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Good, fine
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Number; date
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Drink
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
And, together with
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Suit, agree; be equal to, add up to; be proper
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Very
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Time
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Lake
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A surname
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Protect, guard, shield
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Flower
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
China
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Be decorated with paintings or pictures
-Drawing, painting, picture
-Paint, draw
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Change, transform, influence
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Word, talk; talk about, speak about
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Change
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Return
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Be able to (after learning)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Marriage
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Fire
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Goods, commodity
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Machine, engine
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Pole
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
How many
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Skill, technique
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Family; home; a person or family engaged in a certain trade; a specialist in a certain field
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
First character of the Chinese word for "Canada"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Fight, quarrel
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Room
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Measure word used to indicate things which can be counted, such as pieces, articles, items
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
See
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Teach, instruct
Pronunciation Help
Meaning Help
Teach, instruct
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Sleep
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Call, name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Come into contact with, come close to
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Tie, unite
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Elder sister
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Now, today
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Near, close
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Come or go into
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Pass through, undergo, experience
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
The capital of a country (in this lesson it's used in the name 刘京)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Alert, vigilant; alarm, police
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Calm, quiet, silent
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Alcoholic drink
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Long (time)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Nine
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Rescue, save
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Exactly, precisely
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Armed forces; first name of the Chinese n.5 most common full name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
See
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A branch of study
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Can, may
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A quarter (of an hour)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Visitor, guest
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Third character of the Chinese word for "Iraq"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
First character of the Chinese word for "Kenya"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Sky, air
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Mouth
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Measure word used for coins or banknotes (the meaning is equivalent to Yuan, the basic unit of money in China)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Fast
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Second character of the Chinese word for "Iraq"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Come
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Orchid (in this lesson it's used in the name 王兰)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
First character of the word 老师 ("Teacher")
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
le
Meaning Help
-Modal particle used after a verb or an adjective to indicate the completion of an action or of a change
-Modal particle placed at the end of a sentence to indicate a change or the emergence of a new situation
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Cold
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Be at a distance from, be apart from, be away from
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Third character of the Chinese word for "Somalia"
Pronunciation Help
li
Meaning Help
In, inside
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Put in proper order, clean up, tidy up
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A surname (actually the n.1 most common Chinese surname!)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Profit; wealth
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Two.
is generally used before measure words.
Don't use .
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Strong, violent
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A surname
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Zero
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Zero
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Cause (somebody to)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A surname (the n.4 most common Chinese surname)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Study abroad
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Six
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A storied building
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Second character of the Chinese word for "Peru"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Road
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Tape record
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Second character of the Chinese word for "Colombia"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Second character of the Chinese word for "Russia"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Law
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Mum, mother
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Horse
Character Help
Pronunciation Help
ma
Meaning Help
Used at the end of a declarative sentence to transform it into a question
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Buy
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Sell
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Slow
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Busy
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A surname
Character Help
Pronunciation Help
me
Meaning Help
Second character of the word 什么 ("what")
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Used to form the negative of the verb
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Beautiful; short for America
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Door, gate
Character Help
Pronunciation Help
men
Meaning Help
Used to show plural number:
1. after a personal pronoun;
2. after a noun that refers to people
ATTENTION: It's not used when the noun is preceded by a numeral or an intensifier
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Rice (in this lesson it's used in the name 爱米)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Wheat flour
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
The people (in this lesson it's used in the name 马小民)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Name; famous
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Immediately following in time
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Life
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Mother
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Tree; wood, timber
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Eye, eyes
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Second character of the Chinese word for "Canada"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help

Before measure words or before numeral-measure word compounds, it is often pronounced nai3 or nei3.
Meaning Help
Which, what
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
That
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
South
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Man, male
Character Help
Pronunciation Help
ne
Meaning Help
Used at the end of an interrogative sentence to ask a question in connection with the preceding topic
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Inner, inside (in this lesson it's used in the name 内内)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Can
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Used to transliterate foreign language names, such as Disney, Sony, Nikon, Manila, Trinidad, and a lot of famous persons' names. So, what you only need now is to remember its pronunciation.
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
You
(singular)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Year
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
You (indicating respect)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Agriculture; farmer
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Woman
Character Help
Pronunciation Help
ōu
Meaning Help
Short for Europe
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Fear
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Side
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Friend
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Part (of a large area), section
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Ticket
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Equal, common
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help

ATTENZIONE: quando precede un quarto tono, come alternativa non obbligatoria, si può pronunciare nel secondo tono.
Meaning Help
Seven
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
A period of time
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation