Learn Chinese for Free - Lesson 352

350   351   352   353   354

Today's Chinese characters:

阿啊爱安奥八巴把吧白百般班板办半包保报北备被背本比秘边便变表别兵病波博布步不部才参草层查察差产长常场厂车陈城成程吃冲出除处穿传船词次从错达答打大带代单但当导倒道到德得的底等低地第弟点电定东动都度短队对顿多俄恩而儿尔耳二法发反饭范方房放非飞费分风夫福服复父该改感干刚高告格哥各个给根跟更公工共够古观关官光广贵国果过哈还孩海害汉好号喝和河合黑很红后候湖胡护花划华画化话坏欢换回会婚活火或货机奇基极及急级吉几己技计济记际家加间建件见讲交教脚觉较叫接节结解姐今金近进精经京警静究酒久九就局举句军卡开看考科可刻客克肯空口苦块快况拉来兰劳老勒了雷冷丽离里理李力利历连脸两亮量料烈林零○流刘留六楼露鲁路录伦论罗洛落律妈马吗买卖满慢忙毛么没美每门们米面民名明母木目拿哪纳那南难男呢内能尼你年念娘您农诺女欧怕派旁跑朋皮片票品平破普七期其起气千钱前强切且亲轻清青情请求球区取去全却然让热人认日容如入三色莎山商上少谁深身什升生声胜失师诗时食识实十始使是市士事视室试收首手守受书数术树水睡说思司斯死四送苏素诉算虽随岁孙索所他它她台太谈探唐堂特提题体天条铁听停通同统头图土团托外完晚万王往望威维为未卫位温文问我屋无五务物西息习系下先险现相响想向象小笑校些写谢心新信星行兴姓修需许学牙亚呀研言眼阳洋样要也夜业伊衣一医以已易艺议意亿义音因银印应英影用油有友又鱼于雨语域育员原元远院愿约乐越月运杂在再早怎展站张着找照者这真整正政支之知直职指只治志智中钟种众重周洲主住转装准子自字总走最左做坐作

This is step 2 of 10 of our final review process.

Characters' Essentials

Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
ā
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
a
Meaning Help
-Used at the end of a sentence to convey a feeling of admiration, an undertone of warning or doubt
Character Help
Pronunciation Help
ài
Meaning Help
-To love
Character Help
Pronunciation Help
ān
Meaning Help
-Peace, peaceful
Character Help
Pronunciation Help
ào
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help

ATTENTION: When it precedes a syllable of the fourth tone, as a non-compulsory alternative can be pronounced in the second tone.
Meaning Help
-Eight
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-First character of the Chinese word for "Brasil"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
ba
Meaning Help
-Used at the end of a sentence to indicate suggestion, request or command
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Hundred
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Second character of the Chinese word for "Spain"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Do, manage, handle
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Half
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Package, bag
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Newspaper; periodical, journal
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-North
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Stem or root of plants; foundation
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Third character of the Chinese word for "Colombia"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-First character of the Chinese word for "Peru"—Careful, the other pronunciation is more important
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Side
Pronunciation Help
Meaning Help
-Structural particle used as a suffix of a noun of locality
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Other, another, some other
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Soldier
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Wave; first name of the Chinese n.1 most common full name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Abundant; have a wide knowledge of
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Cloth, textile (in this lesson it's also the first character of the name 布福)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help

ATTENTION: When it precedes a syllable of the fourth tone, it is pronounced in the second tone.
Meaning Help
-Used to form a negative
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Part, section
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Floor
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Examine, observe
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Wanting, short of
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Long
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Often, usually
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Vehicle
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-A surname (the n.5 most common Chinese surname)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-City wall
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-A surname
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Eat
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Go out, come out, leave
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Wear, put on, be dressed in, have...on
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Word, term
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-From
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Strike, hit, knock
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Big
Pronunciation Help
Meaning Help
-First character of the Chinese word for "doctor, physician"
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Tape
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-But, yet
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Guide
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Fall, topple
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Way; method
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Used after a verb as a complement to indicate success
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Virtue
Character Help
Pronunciation Help
de
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
de
Meaning Help
-Used between an attributive adjunct (i.e. an adjective, or a word, phrase, or clause, performing the function of an adjective) and the headword
Character Help
Pronunciation Help
de
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Wait
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Place, locality
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Younger brother
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Hour
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Electricity
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-East
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Move, get moving
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-All
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Second character of the Chinese word for "India"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Short, brief
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Correct, right
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Many
Character Help
Pronunciation Help
é
Meaning Help
-First character of the Chinese word for "Russia"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
ēn
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
ér
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
ér
Meaning Help
-Child, son
Character Help
Pronunciation Help
ěr
Meaning Help
-Used to transliterate foreign language names, such as Dell, Wal-Mart, Moldavia, and a lot of famous persons' names. So, what you only need is to remember its pronunciation.
Character Help
Pronunciation Help
ěr
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
èr
Meaning Help
-Two
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Law; method
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Hair
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Meal
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Model, example
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Place, region, locality
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-House; room
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Short for Africa
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Fly
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Minute
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Portion, share
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Second character of the Chinese word for "doctor, physician"
-Man
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Happiness (in this lesson it's used in the name 布福)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Clothes, dress
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Father
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Do, work, attend to
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Hard, strong; first name of the Chinese n.2 most common full name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Tall, high; of a high level or degree
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Elder brother
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Measure word used before nouns which do not have special measure words of their own (some nouns can be preceded by either it or other special measure words)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Give, for, to
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-With
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-International
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Work
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Suffice; sufficient, enough
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Ancient, paleo-, archeo-
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Concern, involve; close
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Government official, officer
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-With nothing left
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Expensive, costly; precious; honourable
-Your (term of respect used in polite expressions)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Country, nation
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Fruit
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Cross, pass
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Aha (indicating complacency or satisfaction)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Also, still
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Child
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Sea, big lake; first name of the Chinese n.3 most common full name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Chinese (language)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Good, fine
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Number; date
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Drink
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-And, together with
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Very
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Time
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Lake
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-A surname
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Protect, guard, shield
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Flower
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-China
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Be decorated with paintings or pictures
-Drawing, painting, picture
-Paint, draw
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Change, transform, influence
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Word, talk; talk about, speak about
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Change
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Return
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Be able to (after learning)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Marriage
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Fire
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Goods, commodity
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Machine, engine
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Pole
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-How many
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Skill, technique
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Family; home; a person or family engaged in a certain trade; a specialist in a certain field
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-First character of the Chinese word for "Canada"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Room
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Measure word used to indicate things which can be counted, such as pieces, articles, items
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-See
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Teach, instruct
Pronunciation Help
Meaning Help
-Teach, instruct
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Sleep
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Call, name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Come into contact with, come close to
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Tie, unite
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Elder sister
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Now, today
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Near, close
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Come or go into
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-The capital of a country (in this lesson it's used in the name 刘京)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Alert, vigilant; alarm, police
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Calm, quiet, silent
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Alcoholic drink
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Long (time)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Nine
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Exactly, precisely
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Armed forces; first name of the Chinese n.5 most common full name
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-See
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Can, may
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-A quarter (of an hour)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Third character of the Chinese word for "Iraq"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-First character of the Chinese word for "Kenya"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Sky, air
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Mouth
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Measure word used for coins or banknotes (the meaning is equivalent to Yuan, the basic unit of money in China)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Fast
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Second character of the Chinese word for "Iraq"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Come
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Orchid (in this lesson it's used in the name 王兰)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-First character of the word 老师 ("Teacher")
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
le
Meaning Help
-Modal particle placed at the end of a sentence to indicate a change or the emergence of a new situation.
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Cold
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Be at a distance from, be apart from, be away from
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Third character of the Chinese word for "Somalia"
Pronunciation Help
li
Meaning Help
-In, inside
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Put in proper order, clean up, tidy up
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-A surname (actually the n.1 most common Chinese surname!)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Profit; wealth
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Two.
is generally used before measure words.
Don't use
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Strong, violent
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-A surname
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Zero
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Zero
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-A surname (the n.4 most common Chinese surname)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Study abroad
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Six
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-A storied building
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Second character of the Chinese word for "Peru"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Road
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Tape record
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Second character of the Chinese word for "Colombia"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Second character of the Chinese word for "Russia"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Law
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Mum, mother
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Horse
Character Help
Pronunciation Help
ma
Meaning Help
-Used at the end of a declarative sentence to transform it into a question
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Buy
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Sell
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Slow
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Busy
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-A surname
Character Help
Pronunciation Help
me
Meaning Help
-Second character of the word 什么 ("what")
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Used to form the negative of the verb
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Beautiful; short for America
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Door, gate
Character Help
Pronunciation Help
men
Meaning Help
-Used to show plural number:
1. after a personal pronoun;
2. after a noun that refers to people
ATTENTION: It's not used when the noun is preceded by a numeral or an intensifier
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Rice (in this lesson it's used in the name 爱米)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Wheat flour
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-The people (in this lesson it's used in the name 马小民)
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Name; famous
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Immediately following in time
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Mother
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Tree; wood, timber
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Eye, eyes
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
-Second character of the Chinese word for "Canada"—Choose a fun meaning!
Character Help
Pronunciation Help

Before measure words or before numeral-measure word compounds, it is often pronounced nai3 or nei3.
Meaning Help
-Which, what
Character Help
Pronunciation Help
Meaning Help
Character Help